MLA

Olkowski, William. Common Sense Pest Control. Newtown, CT : Taunton Press, 1991.

APA

Olkowski, W. (1991). Common sense pest control. Newtown, CT : Taunton Press.

Chicago

Olkowski, William. Common Sense Pest Control. : Newtown, CT : Taunton Press, 1991.